מדיניות פרטיות

כללי

קבוצת תקשוב הכוללת את קול שיא תקשורת בע"מ ו/או חברות בנות (להלן: "תקשוב") מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתרי האינטרנט שהיא מפעילה  (להלן: "האתר"). תנאים אלה ילמדו אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו תקשוב משתמשת במידע שמוסרים לה המשתמשים באתר, או שהיא אוספת בעת השימוש באתר. השימוש באתר ובכלל זה בשירותים ובתכנים הכלולים בו מעיד על הסכמתך למדיניות הגנת פרטיות זו (להלן: "מדיניות הפרטיות").

כמו כן, בעת שימוש בדף הנחיתה נאסף מידע עליך. חלק מהמידע מזהה אותך באופן אישי, כלומר בשימך ובכתובתך, זהו המידע שאתה מוסר ביודעין בעת מילוי הטופס. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר יחד עם פרטיך. זהו מידע סטטיסטי ומצטבר. לדוגמא העמודים בהם צפית, מהיכן הגעת לעמוד, כתובת האינטרנט (IP)  שממנה פנית ועוד.

מאגר המידע

חלק מהנתונים שנאספו ישמרו במאגר המידע של תקשוב ובאחריותה.

השימוש במידע

השימוש במידע שנאסף הינו לצרכים שונים כגון: יצירת קשר, שיפור, העשרה, ניהול, תחזוקה, בקרה, ייעול ופיתוח האתרים והשירותים: אבטחת מידע ; שיווק ; עיבוד ; ניתוחים סטטיסטים ואנליטיים ועוד.

נציין כי באפשרותך לפנות לשירות הלקוחות שלנו כדי לבקש להגדיר את העדפותיך לצורך הגבלת חלק מהשימוש שתקשוב עושה או עשויה לעשות במידע שלך.  

דיוור ישיר אלקטרוני

במסגרת הפעילות תוצע למשתמש האפשרות להירשם לקבלת דיוור בדוא"ל, לרבות הצעות שיווקיות, עדכונים וכן הודעות מסחריות אחרות. משתמש אשר יהיה מעוניין להסיר את עצמו מרשימת הדיוור של החברה יוכל לעשות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על הקישור המתאים בהודעה או באמצעות פנייה ישירה לחברה בבקשה כאמור. 

העברת מידע וצד שלילי

תקשוב ו/ או חברות בנות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך.

שימוש ב"עוגיות" וכלי ניטור

תקשוב שומרת לעצמה את הזכות להטמיע ולהשתמש בשירותי פרסום, תצוגה, רשימות שיווק מחדש של Google וכלי איסוף וניתוח מידע ( בין היתר תוך שילוב מידע ממקורות שונים שהינו בטבעו מידע אנונימי), אשר נעזרים ב"עוגיות" או באמצעים נוספים.

 

באתר עשוי להיעשות שימוש ב'עוגיות' (Cookies)  לצורך תפעולו השוטף והתקין, כדי לייתר את הצורך בהזנת שם המשתמש והסיסמה שלך בכל פעם שאתה מבקר מחדש במדורים באתר המחייבים רישום וכן כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע. בנוסף, שימוש בעוגיות עשויים להתבצע לשם ביצוע ומתן חוויית שיווק ופרסום מותאם יותר הן באתר ומחוצה לו.

'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב שלך. ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון 

כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדורים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

אם אינך רוצה לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. זכור, עם זאת, שנטרול העוגיות עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

בנוסף לכך, אתה יכול למחוק את ה - Cookies במחשבך בכל רגע. מוצע שתעשה כן, רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך ובמקרה שאתה מעוניין שהאתר לא יזהה אותך בכניסות חוזרות למדורים באתר הדורשים הרשמה. הואיל שהעוגיות מונעות ממך לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אל תמחק אותן אלא אם כן אתה משוכנע שרשמת תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

אבטחת מידע

תקשוב מיישמת באתריה מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי- מורשית, אין הם מעניקים ביטחון מוחלט. לכן, תקשוב לא מתחייבת ששירותיה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי- מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינוי במדיניות הפרטיות

תקשוב רשאית לתקן ולשנות מעת לעת את תנאי מדיניות פרטיות זו, על פי הצורך ובכפוף לשיקול דעתה של תקשוב וללא התחייבות למתן הודעה, מוקדמת ו/או בדיעבד. שינויים כאמור ייכנסו לתוקף מיד עם הצגת מדיניות הפרטיות המעודכנת באתר, כאשר תאריך העדכון יבוא לידי ביטוי תחת הכותרת "עודכן לאחרונה" בכותרת מדיניות הפרטיות. במידה ויבוצעו שינויים אשר, לשיקול דעתה של תקשוב, משפיעים מהותית על זכויות המשתמשים, תקשוב תנקוט באמצעים סבירים על מנת להתריע על כך באתר, או באופן אחר.

יצירת קשר

לכל שאלה ניתן ליצור קשר עם החברה, כדלקמן:

תקשובים תקשורת עסקי בע"מ ח.פ 512287186

רח' המלאכה 14, נתניה, ישראל.

כמו כן, תוכל ליצור קשר עם החברה באמצעות כתובת המייל irenaza@tiksoov.co.il