שירותי מוקד

  • ניהול והפעלת מוקדים

ניהול והפעלת מוקדים

ניהול והפעלת מוקדים ייעודיים קטנים ומתמחים, המשמשים יחידה עסקית נפרדת.

לכל לקוח עסקי נבנה מוקד, המותאם לצרכיו המקצועיים, ופועל כיחידה עסקית עצמאית.

המוקד הייעודי כולל: למידה מעמיקה של צרכי הלקוח, הקמת תשתית טכנולוגית, גיוס והכשרת נציגים בהתאם למיומנות הנדרשת בפעילות, צוות ניהולי, תמיכה של צוות המטה הבכיר, חיבור המוקד לרעיון המותג ולמסריו, ועבודה צמודה עם נציגי הלקוח ברמה התפעולית והשירותית 

לשם בקרה ושיפור.

כל מוקד מלווה על ידי המחלקות המקצועיות: תפעול, ארגון ושיטות, תכנון ובקרה, טכנולוגיה, משאבי אנוש, הדרכה, גיוס. 

 

סוגי המוקדים שאנו מנהלים

שירותים נוספים

לפרטים והרשמה

אנא מלאו את טופס - לפרטים והרשמה